Abacer Invest

07.01.2020

Om Bolaget

Abacer Invest grundades 2020 med ambitionen att samla framgångsrika entreprenörer inom bank och finanssektorn under en gemensam vision - Att genom ett aktivt ägande och ett stort engagemang bygga synergier och skalfördelar för att tillsammans leverera fantastiska produkter och tjänster till våra kunder.

Bolaget förvaltar idag drygt 4 miljarder SEK och växer kraftigt.

Grundat

2020

Uequitys Investering

2020

Webbplats

Abacer Invest


Management

Daniel Johansson

Grundare

Daniel har ett förflutet inom retail banking - Nordea sfären - och flera år som entreprenör inom finansbranschen. Daniel har under hela sitt yrkesliv verkat inom finansvärlden i norden och har därigenom byggt upp betydande såväl privata som affärsmässiga nätverk. Daniels kontaktnät är en pivotal pusselbit i bolagets framtida expansionsplaner. 

Mattias Åström

Grundare

Mattias har lång erfarenhet från ledande positioner inom bank och finans från såväl värdepappersföretag som från företag anknutna till paraplyorganisationer. Mattias har grundat flera finansbolag och är en av initiativtagarna till Abacer Invest. Mattias erfarenhet och kompetens har varit instrumental i utvecklingen av bolagets strategi och vision.