Pågående

01.01.2020

Vi utvärderar ständigt nya bolag och har ett flertal långt gående processer. Det är dock viktigt att poängtera att mycket arbete kvarstår och i många fall kommer vi inte hela vägen fram då vi har mycket höga krav.

Det finns inga genvägar utan det är en rigorös due diligens process för att kvalificeras sig som ett portföljbolag hos Uequity.