Uequity One

Fonden är stängd för nyteckning

Fondstart

Q4 - 2020

Typ

Alternativ investeringsfond

Instrument

Noterat kapitalandelslån

Kapital

ca 200 mkr

Focus

Startups och tillväxtbolag i norden

Placeringshorisont

7 år

Risk

Hög

För våra investerare

Jag vill investera

Jag söker riskkapital