Om Uequity

Av entreprenörer, för entreprenörer

Uequity grundades av en grupp framgångsrika entreprenörer och investerare som var för sig byggt, sålt och investerat i företag i olika stadier av utveckling. 

Tanken med Uequity var ursprungligen att gemensamt poola resurser och kapital för att skapa större möjligheter genom att investera som en grupp, snarare än var för sig.

Under 2020 beslutade vi oss för att formalisera förvaltningen under varumärket Uequity och bilda den alternativa investeringsfonden Uequity one.

Grundtanken kvarstår dock, vi förvaltar i första hand vårt eget kapital men med lanseringen av Uequity one har vi även nöjet att kunna välkomna ytterligare investerare från våra kontakter och nätverk.