Vi finansierar framgångsrika entreprenörer

Uequity är en venture capital fond inriktad på att backa framgångsrika entreprenörer för att tillsammans bygga värdefulla bolag. 

Uequity bildades som ett verktyg för en grupp entreprenörer att poola sina kompetenser, resurser och framförallt investeringar för att tillsammans investera i intressanta och spännande onoterade företag.